Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd

Milena Marković
Režija Slobodan Unkovski

Novosadsko pozorište - Ujvidéki Szinház

po romanu Nandora Giona "Kormorani se još nisu vratili" (scenska adaptacija Kata Djarmati i Kinga Mezei)
Režija Kinga Mezei

Narodno pozorište Niš

Hadi Kurić
Režija Irfan Mensur

Narodno pozorište Sombor

Jovan Sterija Popović
Režija Gorčin Stojanović

Beogradsko dramsko pozorište, Beograd

Ivan Viripajev
Režija Anja Suša

Srpsko narodno pozorište, Novi Sad

Viljem Šekspir
Režija Predrag Štrbac

Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd

Aleksandar Nikolajevič Ostrovski
Režija Egon Savin