Dokle pogled seže
Ivanov
Moja fabrika

OTVOREN 18. JUGOSLOVENSKI POZORIŠNI FESTIVAL

12 nov

-Živimo u vreme razaranja kulture. Oduprimo se tome, - rekao je Branko Cvejić otvarajući 18. Jugoslovenski pozorišni festival i poručio: Oslobodite se farmi i Velikog brata i učestvujte u doživljaju koji je samo ovde i samo sada.

-Nedavno mi je moj prijatelj, iskusan na poslovima otvaranja pozorišnih festivala poslednjih godina, Dejan Mijač, rekao: „Ako ne mogu da izgovorim sve što hoću za jedan minut, ne treba ni da govorim. Zato ću biti kratak.

Pozorište nikada ne sme da beži od konfrontacije sa vremenom u kome deluje bez obzira na krizu, materijalnu, pa i estetsku, a naročito sada u vreme potpune indolencije i prezira onih koji raspoređuju sredstva „pravedno i nužno“, onako kako oni misle.
Živimo u vreme razaranja kulture. Oduprimo se tome.
Posle strašne i tragične besmislene bliske prošlosti, ostala nam je jedna od tekovina, da svi odjednom razumemo nekoliko jezika. Tako su se stvorili uslovi za smelu, gotovo revolucionarnu ideju FESTIVAL BEZ PREVODA. I svi su se odazvali. Mi se u pozorištima, za razliku od mnogih drugih, od prvog dana razumemo. I danas i ubuduće ćemo se razumeti što samo znači da je ovaj f stival društveno i istorijski neophodan.
Glumci će doći, doneti svoje uloge a vi odlučite hoćete li se prepustiti igri.
Oslobodite se farmi i Velikog brata i učestvujte u doživljaju koji je samo ovde i samo sada. I neka počne 18. festival, - rekao je Branko Cvejić.